Ewangelia
wg św. Mateusza
NOWA TORA NAPISANA Z MYŚLĄ O JUDEOCHRZEŚCIJANACH Dr Danuta Piekarz
Kazanie
na górze
Nowe Prawo wpisane w serca wierzących Ks. prof. Marian Machinek
Ewangelia
wg św. Mateusza
PIERWSZA EWANGELIA W KANONIE Zobacz więcej PROF. KRZYSZTOF MIELCAREK

 

notes biblijny Mateusza EWANGELIA