Dzieje
Apostolskie
NAPISAŁEM CI, DOSTOJNY TEOFILU... Ks. prof. Mariusz Rosik
Na drogach
św. Pawła z Tarsu
TRZY PODRÓZE APOSTOLSKIE Ks. prof. Waldemar Chrostowski
Dzieje
Apostolskie
NAGLE OD STRONY NIEBA DAŁ SIĘ SŁYSZEĆ SZUM
BYŁ JAK UDERZENIE POTĘŻNEGO WIATRU
Zobacz więcej PROF. KRZYSZTOF MIELCAREK

 

notes biblijny Apostolskie DZIEJE