Polskojęzyczne

  • Brzegowy T., Pisma mądrościowe Starego Testamentu (Academica 68), Tarnów: Biblos 2007.
  • Murphy R.E., Wprowadzenie do literatury madrościowej, w: Katolicki Komentarz Biblijny, 436-444.
  • Murphy R.E., Odpowiedzi na 101 pytań o Psalmy i inne Pisma, tłum. A. Wałęcki, Kraków: WAM 2004.
  • Potocki S., Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu, Lublin 1993.
  • Potocki S., Księgi mądrościowe Starego Testamentu, w: Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań: 1990, 384-489.
  • Potocki S., Frankowski J., Mądrość starotestamentowego Izraela. Przysłowia, Hiob, Kohelet, Syrach, Księga Mądrości (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych 6), red. J. Frankowski, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 1999.
  • Struś A., Warzecha J., Pieśni Izraela. Pieśń nad Pieśniami, Psalmy, Lamentacje (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych 7), red. J. Frankowski, Warszawa: ATK 1988.
  • Synowiec J.S., Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1990 i 1997.
  • Turkiel J., Stworzenie człowieka przez Boga jako motyw życia etycznego w Księgach Mądrościowych Starego Testamentu, Słupsk 2003.
  • Zawiszewski E., Księgi dydaktyczne Starego Testamentu, Pelplin 1999.

Obcojęzyczne