Polskojęzyczne

Podreczniki

 • Brzegowy T., Księgi historyczne Starego Testamentu (Academica 32), Tarnów: Biblos, wyd. III poprawione i poszerzone 2002, spis treści zob. TU.
 • Brzegowy T., Księgi historyczne Starego Testamentu. Dziejopisarstwo izraelskie (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych 2), red. J. Frankowski, S. Wypych, Warszawa: UKSW 2006.
 • Briks P., Gądecki S., Rosłon J.W., Wypych S., (oprac.), Księgi historyczne Starego Testamentu. Dziejopisarstwo okresu judaistycznego (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych 3), red. J. Frankowski, Warszawa: UKSW 2007.
 • Gądecki S., Wstęp do ksiąg historycznych Starego Testamentu, Gniezno 1992.
 • Jelonek T., Księgi historyczne Starego Testamentu, Kraków: WAM 2006.
 • Pytel J.K., Zawiszewski E., Księgi historyczne, w: Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań: 1990, 171-237.
 • Salas A., Pięcioksiąg i księgi historyczne, tłum. Ewa Krzemińska, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 1998.
 • Shanks H., Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, Warszawa 2007.
 • Synowiec J., Izrael opowiada swoje dzieje, Kraków: Bratni Zew 1998.
 • Zawiszewski E., Pięcioksiąg i Księgi historyczne. Wstęp szczegółowy. Komentarz do Ksiąg Rodzaju 1,1-11,9, Pelplin 1996.

Historia biblijna

 • Ricciotti G., Dzieje Izraela, t. I-II, tłum. z wł. Z. Rzeszutek, Warszawa: Pax 1956 (zob. rozdziały)
 • Bright N.J., Historia Izraela, tłum. J. Radożycki, Warszawa: Pax 1994 (wersja on-line po angielsku: Bright J., A history of Israel).
 • Zob. więcej w dziale: Historia biblijna (historia religii Izraela, historia zbawienia)

Artykuły

Obcojęzyczne

 

 • Zob. też w dziale: Historia biblijna
  Zob też iTanakh