Literatura polskojęzyczna

  • Brzegowy T., Jakiż pożytek odniesie człowiek z całego trudu (Księga Eklezjastesa), w: Mądrość starotestamentowego Izraela. Przysłowia, Hiob, Kohelet, Syrach, Księga
    Mądrości (Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych 6), red. J. Frankowski, Warszawa 1999.
  • Filipiak M., Księga Koheleta. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursusy (Pismo Święte Starego Testamentu 8, cz. 2), Lublin: KUL 1980.
  • Jelonek T., Kohelet i Syrach. Dwaj mędrcy Izraela (Biblia dla Wszystkich), Kraków 1992.
  • Miłosz Cz., Księgi pięciu megilot, Warszawa 1984.
  • Pecaric S., Krawczyk U. (tłum.), Kohelet wraz z komentarzem Meam loez, Kraków: Stowarzyszenie Pardes 2007 – recenzja zob. TU.
  • Ravasi G., Kohelet: najbardziej oryginalna i „skandaliczna” księga Starego Testamentu (Zgłębiać Biblię), tłum. J. Skrzypnik, Kraków 2003.

Literatura obcojezyczna

Old Testament Gateway

Tanakh

Wprowadzenie

Kohelet 1

Kohelet 4

Kohelet 7

Kohelet 8

Kohelet 12

Translating the Hebrew Bible – by Theophile J. Meek, The Bible Translator 16 (1965) 141–148; reprinted from JBL (full citation not given in BT)

 

Studia porównawcze

Gatunek

Historia interpretacji

Cechy literackie

Różne artykuły i rozprawy

Teodycea

Teologia

חבל

Recenzje i omówienia