Prolog (1,1-8)

I Siedem Kościołów (1,9-4,11)

 • Efez (2,1-7)
 • Smyrna (Ap 2,8-11)
 • Pergamon (Ap 2,12-17)
 • Tiatyra (Ap 2,18-28)
 • Sardes (Ap 3,1-6)
 • Filadelfia (Ap 3,7-13)
 • Laodycea (Ap 3,14-22)

II Wizja tronu w niebie (4,1-11)

III Siedem pieczęci (5,1-7,17)

 • Zapieczętowany zwój (5,1-14)
 • Pierwsze cztery pieczęcie (6,1-8)
 • Piąta pieczęć (6,9-11)
 • Szósta pieczęć (6,12-17)
 • Słudzy żyjącego Boga (7,1-17)
 • Siódma pieczęć (8,1-5)

IV Siedem trąb (8,6-9,21)

 • Pierwsze cztery trąby (8,6-13)
 • Piąta trąba (9,1-12)
 • Szósta trąba (9,13-21)
 • Zapowiedź trąby siódmej (10,1-7)
 • Mały zwój (10,8-11)
 • Dwaj świadkowie (11,1-14)
 • Siódma trąba (11,15-19)
 • Znaki na niebie (12,1-6)
 • Walka na niebie (12,7-12)
 • Walka na ziemi (12,13-18)

V Siedem wizji (13,1-15,4)

 • Pierwsza bestia poddana smokowi (13,1-10)
 • Druga bestia na usługach pierwszej (13,11-18)
 • Na górze Syjon: Baranek i odkupieni (14,1-5)
 • Zapowiedź sądu (14,6-13)
 • Żniwo i tłocznia Bożego gniewu (14,14-20)
 • Pieśń zwycięstwa (15,1-4)

VI Siedem czasz (15,5-19,8)

 • Plagi (16,1-21)
 • Wielka nierządnica (17,1-18)
 • Zagłada Babilonii (18,1-24)
 • Radość mieszkańców nieba (19,1-12)
 • Zwycięstwo Słowa (19,11-21)
 • Tysiąc lat panowania Chrystusa (20,1-6)
 • Ostatnia walka i sąd (20,7-14)
 • Nowe stworzenie (21,1-8)
 • Nowe Jeruzalem (21,9-22,5)

Epilog (22,6-21)